Posts Tagged ‘inschrijving’

Gemeente Woerden rommelt met Koeiemart kermis

22 maart 2017

Gemeente Woerden rommelt met Koeiemart kermis
Kermis Woerden 24 t/m 25 oktober 2017

Woerden, woensdag 22 maart 2017 – Vanwege een bezuiniging van 3.500 euro gaat de gemeente Woerden de Koeiemart kermis dit jaar zelf organiseren. Dit leidt echter tot kritiek, prijsverhogingen en onrust.

Zo zijn in de pachtvoorwaarden voor de kermis de belasting voorwaarden niet opgenomen. Dat zorgt voor een mogelijke inkomstendaling. Er is bij de kermisondernemers veel onduidelijkheid over de herindeling van het exercitieveld en de verhoging van de kosten voor de woonwagens. En er zou zelfs schijn van belangenverstrengeling zijn.

Andre Vonk organiseerde de afgelopen jaren de Koeiemart kermis en maakt zich zorgen: “Wij verloren dit jaar de opdracht omdat de gemeente zelf de kermis wilde organiseren. Wij krijgen nu veel onrust terug van exploitanten. Sommige stellen zelfs eigen voorwaarde op bij de inschrijving omdat het veld opnieuw wordt ingedeeld. Ik heb het vermoeden dat er onvoldoende kennis en kunde bij de gemeente Woerden is om dit tot een goed einde te brengen. Ze weten niet wat er speelt en wat belangrijk is.”

Schijn van belangenverstrengeling
Sinds 2016 wordt door de gemeente een overkoepelende projectbegeleider ingehuurd om de organisatie van de Koeiemart in goede banen te leiden. Bij Buro de Kermisgids keek men raar op toen dit een bekende bleek. “Ik was not amused, toen een Woerdense kermisorganisator, als projectleider Koeiemart, namens de gemeente uitleg gaf aan kermisexploitanten over de pacht en invulling van dit evenement. De gemeente handelt niet transparant.”, aldus Vonk.

Ook de BOVAK Kermisbond reageert verbaasd op de bevindingen. “Wij horen vanuit de branche dat ze bij hem terecht komen. En dat is een lastige in onze kleine kermiswereld. Dat is geen handige zet van de gemeente. Ik wil niets afdoen aan de projectleider, ik kan hem het enthousiasme niet ontzeggen. Maar handig is het niet. Er ligt een boterham en dit draagt niet bij aan de visie voor de lange termijn”, aldus Atze Lubach van de Kermisbond. Doordat de gemeente zelfstandig de kermis organiseert hoeft er geen geld besteed te worden aan een kermisorganisatie. Ook zou ze 100% aanspraak kunnen maken op de pachtgelden. Een bedrag dat de Koeiemart ten goede komt.

Wethouder ontkent
Wethouder Stolk ontkende dinsdag herhaaldelijk dat de projectleider Koeiemart te maken heeft met de kermis en dat diezelfde projectleider diensten of producten leverde aan de Koeiemart met zijn bedrijf. Wethouder Stolk: “Ik heb juist geprobeerd belangenverstrengeling te voorkomen. Ik wil die belangenverstrengeling niet. Als de Kermis Gids het idee heeft dat er onderhands iets is geregeld dan snap ik dat ze boos zijn. Maar dit is absoluut niet aan de orde.”

Uit reacties van ondernemers en WhatsApp berichten die Woerden.TV in handen heeft blijkt echter dat de projectleider Koeiemart de kermisondernemers te woord staat in het pachttraject. Een van de kermisondernemers laat weten: “Ik vroeg de gemeente of ze doorhadden dat als de Kermis groter word, dat er per ondernemer minder omzet is. Dit beïnvloed de inschrijvingen. Het werd stil aan de telefoon. De ambtenaar gaf vervolgens aan dat bij hem als contactpersoon de kennis ontbrak en hij verwees door naar de desbetreffende projectleider die alles regelde.”

Kermisbond maakt zich zorgen
Ook de BOVAK Kermisbond is verbaasd en spreekt haar zorgen uit. “Steeds meer organisaties denken snel een kermis groot te kunnen maken, zo ook in Woerden. Door de groei heb je je publiek verwent. Als liefhebber vind ik dat mooi. Maar over een aantal jaar val je terug omdat je de kermis niet meer kan krijgen. Organisaties gaan voorbij aan belangrijke aspecten die bij een kermis komen kijken. De kermis tijdens de Koeiemart duurt niet lang en je hebt jaarlijks een vast aantal bezoekers. Als je op een kermis dan meer ondernemers laat inschrijven, dan moeten meer ondernemers van dezelfde taart eten. Daardoor zullen de komende jaren kermisondernemers mogelijk niet meer voor Woerden kiezen”, aldus Atze Lubach van de Kermisbond.

Kermis
Tijdens de Koeiemart is er kermis op het Exercitieveld in Woerden op dinsdag 24 oktober van 16.00 – 24.00 uur en op woensdag 25 oktober van 09.00 – 24.00 uur.

Bron: Woerden.tv

Volg Kermis.wordpress.com op en

Advertenties

In Oisterwijk is de kermis in de hel

28 januari 2017

In Oisterwijk is de kermis in de hel

Oisterwijk, zaterdag 28 januari 2017 – Er lopen (nog steeds) klachten van bezoekers en de politiek is er mee bezig; tot tweemaal ging de openingsactie van de Oisterwijkse kermis mis. De komende kermis staat al weer gepland; zonder dat gepland is hoe de opening dit jaar zal gaan zijn de exploitanten gecontracteerd. Hierover onderstaande ingezonden brief:

De kermisperikelen 2017 nemen reeds een aanvang, terwijl die van 2016 nog niet verwerkt zijn. De gemeente bericht op haar site welke attracties er dit jaar komen, deze zijn vastgelegd middels een contract met de exploitanten. Dit is gedaan door de ambtenaar, “vastleggen” van afdeling A. De ambtenaar die belast is met de openingsactie van afdeling B is hierbij niet betrokken, want de gemeente woordvoerder zegt dat hierover nog nagedacht wordt.

Hier zien we weer het patroon van de afgelopen jaren, nl de ene ambtenaar trekt zich totaal niks aan van de ander, doet wat hij denk dat moet en stemt niks af, noch overlegd vooraf om beide belangen te dienen. Gevolg: ook dit jaar mogelijk weer huilende kinderen en gefrustreerde ouders.

Kinderen die niet op vakantie kunnen, geen weekendje weg, wintersport wat is dat? Voor hen en hun ouders is de kermis van belang. Wat maakt dat die ambtenaar uit? Nul! Deze figuur is ook niet bij testuren door zijn meerdere of door een functionele aanwijzing van de wethouder. Hij is namelijk bevordert tot zijn niveau van onvermogen en uit kortzichtigheid en om zich te verdedigen doet hij wat hem goeddunkt. Onze burgemeester zal ook dit jaar niet als burgervader tijdens de opening op de kermis aanwezig zijn, want hier huilen de kinderen en hebben de vaders en moeders rode hoofden of druipen met schaamte weer teleurgesteld af. Bedankt Hans.

Zou er een functioneringsgesprek mogelijk zijn met deze of gene ambtenaar, met als inzet hun inlevingsvermogen en samenwerkingsvaardigheid te bevorderen? Mij lijkt dat na jaren incompetentie de handelingsvrijheid van sommigen ingeperkt moet worden, en overgedragen aan een kermismeester die instaat is overzicht te kunnen bewaren, u weet wel een proactief ambtenaar, liefst een jonge en bij voorkeur een moeder.

Zogenaamde onaantastbare hogere ambtenaren dienen door een assertieve wethouder een functionele schop te krijgen waardoor ze over het gemeentekantoor in de vijver belanden. Communicatie met ons als burgers begint niet alleen met luisteren, maar ook met een dienstbare houding die een ambtenaar betaamt, zelfs in de schijnbaar nietige zaken het ambt betreffende.

Henk Schoones

Bron: Oisterwijknieuws.nl

Lees ook:
PGB Oisterwijk blijft volhouden bij klacht over kermis
Misleiding door Gemeente Oisterwijk
Klachten over kermisactie Gemeente Oisterwijk

Volg Kermis.wordpress.com op en

PGB Oisterwijk blijft volhouden bij klacht over kermis

11 januari 2017

PGB Oisterwijk blijft volhouden bij klacht over kermis

Oisterwijk, 10 januari 2017 – Partij Gemeente Belangen is nog lang niet klaar met de kermiswethouder, die de inwoners van Oisterwijk heeft gelokt met mooie beloften waarvan vooraf al bekend was dat deze die belofte niet waar kon maken. In 2015 niet en ook in 2016 niet. Opnieuw stuurt PGB een brief met vragen aan het college (burgemeester en wethouders), waarbij men verwacht dat uit de antwoorden duidelijk wordt wat er is mis gegaan en hoe de gemeente dit probleem alsnog gaat oplossen.

Geacht college,

Op 1 november 2016 heeft u de door mij namens PGB op 11 september 2016 gestelde vragen schriftelijk beantwoord. N.a.v. uw beantwoording heb ik nog enkele vervolgvragen. U stelt in de beantwoording dat voorafgaand aan de opening van de kermissen de kermisregisseur een rondgang heeft gemaakt langs alle kermisexploitanten om ze een fijne kermis te wensen en ze te wijzen op de openingsactie. Van enkele exploitanten kreeg hij direct te horen dat ze nooit kunnen voldoen aan de openingsactie. Daarnaast stelt u dat enkele exploitanten al op hun inschrijving hebben aangegeven niet deel te nemen aan de openingsactie.

1. Is het juist dat al bij de inschrijving voor u bekend was dat niet alle kermisexploitanten deel zouden nemen aan de openingsactie?
2. Waarom publiceert u dan toch een openingsactie voor de inwoners van onze gemeente voor alle attracties?
3. Bent u met ons van mening dat u een belofte hebt gedaan aan de inwoners waarvan u vooraf al wist dat u deze niet na kon komen?
4. Waarom doet u die belofte dan toch en deelde u bijvoorbeeld niet de lijst met WEL deelnemende attracties? Dit zou zelfs een positief sneeuwbaleffect gehad kunnen hebben, exploitanten die namelijk meedoen profiteren van extra publiciteit en een goede naam!
Verder stelt u via social media en aan de melders dat u niet in de gelegenheid bent geweest om de inwoners van onze gemeente te compenseren.
5. Waarom stelt u niet in de gelegenheid te zijn om onze inwoners te compenseren, terwijl u bij inschrijving al wist dat de openingsactie niet kon gaan werken en dit werd bevestigd bij de rondgang voorafgaand aan de kermis?
6. Bent u het met PGB eens dat u zelfs ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om onze inwoners te compenseren?
7. Hoe en wanneer gaat u onze inwoners, de kermisbezoekers, nog compenseren?

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij in afwachting van een voorspoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,
Dion Dankers Raadslid
Partij Gemeente Belangen

Bron: Oisterwijknieuws.nl

Lees ook:
Misleiding door Gemeente Oisterwijk
Klachten over kermisactie Gemeente Oisterwijk

Volg Kermis.wordpress.com op en

Blauwe Zondag – de 5e editie!

1 juli 2016

Blauwe Zondag – de 5e editie!

Persbericht Tilburg, juli 2016

Het is weer zover, op zondag 24 juli vindt voor de 5de keer de Blauwe Zondag op de Tilburgse Kermis plaats. Blauwe Zondag is een idee van Gijs Franken, oprichter van Autilook. Gijs Franken organiseert dit evenement in samenwerking met de Gemeente Tilburg en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Zijn doel was én is: mensen met autisme en hun naasten samen brengen én deelname aan de kermis mogelijk te maken voor deze doelgroep. Veel attracties op de Tilburgse Kermis zullen daartoe hun licht- en geluidsintensiteit verminderen, zodat mensen met autisme en hun naasten met elkaar kunnen genieten van een zo prikkelarm mogelijke kermis.

Programma
Blauwe Zondag gaat van start bij De Harmonie in de stationsstraat in Tilburg (11:00-12:45). De officiële opening vindt plaats om 12.30 uur. Vanaf 12:45 uur vertrekt men individueel of met een groep naar de kermis. De begeleiding van de deelnemers is in handen van vrijwilligers. Van 13:00-15:00 kan ieder op zijn of haar manier de kermis beleven en diverse attracties aandoen. Vanaf 15.00 uur is een bezoek aan de kermis op eigen gelegenheid natuurlijk ook nog mogelijk.

Kosten
Deelname aan Blauwe Zondag en de aangeboden consumpties bij ontvangst in de Harmonie zijn gratis. De entreegelden van de attracties en overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Schrijf je nu in!
Voor meer informatie en inschrijving: blauwezondagtilburg.nl. Blauwe Zondag wordt georganiseerd door autilook.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door: de Tilburgse Kermisexploitanten, de Tilburgse Kermis, de Gemeente Tilburg en de NVA.

Bron: Persbericht Blauwe Zondag (01-07-2016)

Attracties Tilburgse Kermis 22 t/m 31 juli 2016 Klik hier

Volg Kermis.wordpress.com op en

Blauwe Zondag viert eerste lustrum op de Tilburgse Kermis

19 mei 2016

Blauwe Zondag viert eerste lustrum op de Tilburgse Kermis

19 mei 2016 | Door Blauwezondag

Tilburg – Zondag 24 juli is het weer zover! Voor de vijfde keer vindt dan De Blauwe Zondag op de Tilburgse Kermis plaats. De Blauwe Zondag is een idee van Autilook.nl De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) organiseert samen met Gijs Franken, oprichter van Autilook, dit evenement met als doel het voor mensen met autisme en hun naasten elkaar te ontmoeten én het voor deze doelgroep mogelijk te maken makkelijker deel te nemen aan de kermis. Veel attracties op de Tilburgse Kermis zullen daartoe hun licht- en geluidsintensiteit verminderen om met elkaar de kermis met zo min mogelijk prikkels beleven.

Programma (voorlopig programma)
De Blauwe Zondag gaat van start bij De Harmonie in de Stationsstraat in Tilburg (11:00-12:30). Van hieruit vertrekt men individueel of met een groep naar de kermis. Van 13:00-15:00 kan ieder op zijn of haar manier de kermis beleven en diverse de diverse attracties aandoen. Na het rondje op de kermis is er nog een gezamenlijke samenkomst die nog later bekend zal worden gemaakt (15:00). De groepen zullen worden begeleid door vrijwilligers. Ook zullen er vrijwilligers op de kermis aanwezig zijn om overige bezoekers te informeren.

Indeling groepen
Voor 2016 hebben we gekozen voor dezelfde groepsindeling als in 2015, afhankelijk van de prikkels die iemand met autisme op een kermis kan ervaren. Een uitleg over de diverse groepen is te lezen op onze website Blauwezondagtilburg.nl. Tevens is er altijd ook nog de mogelijkheid zelfstandig over de kermis te gaan.

Kosten
Je deelname en de aangeboden consumpties bij ontvangst in de Harmonie zijn gratis. De entreegelden van de attracties en overige consumpties zijn voor eigen rekening. Schrijf je nu in! Meer informatie en inschrijving, programma en groepsindeling op blauwezondagtilburg.nl.

Bron: Dichtbij.nl

Attracties Tilburgse Kermis 22 t/m 31 juli 2016 Klik hier

Volg Kermis.wordpress.com op en

Kleinere kermis, kortere optocht Leiden door Lammermarkt-garage

13 mei 2015

Kleinere kermis, kortere optocht Leiden door Lammermarkt-garage

12 mei 2015
Door: de Dichtbijredactie (Witte Weekblad)

Leiden – Een kleinere kermis en een kortere optocht. Dat zijn de gevolgen van de werkzaamheden aan de Lammermarkt voor de de 3-oktoberfeesten dit najaar.

De viering van Leidens Ontzet wordt flink gestoord door de bouwput op het plein bij Molen de Valk. Daar wordt de komende twee jaar gewerkt aan een zes lagen diepe parkeergarage. Maar een andere locatie voor de kermis bleek geen optie te zijn voor de 3 October Vereeniging. Woordvoerder Mary van den Berg: ‘Deze oplossing is uiteindelijk minder ingrijpend dan het Lunapark voor één of twee vieringen te verplaatsen naar een ander terrein. De kermis is wel een kleiner dan anders.’

‘De inschrijving is goed geweest, ook van de grote attracties. Ik heb geen idee hoeveel kleiner de kermis wordt. De tekeningen zullen dat laten zien, maar zover zijn we nu nog niet. Inmiddels is de verpachting van de kermisattracties voor de komende viering succesvol afgerond.’

Optocht
Ook de Grote Optocht ziet er dit jaar anders uit. Er wordt in omgekeerde richting gelopen en het traject is korter dan gebruikelijk. ‘Deze kleine aanpassing zou tot grote verbetering kunnen leiden’, stelt Van den Berg. ‘We starten op de Zoeterwoudsesingel en lopen dan met de klok mee richting Lammenschansweg en Witte Singel. We eindigen op de Hoge Rijndijk. Het nieuwe parcours zal 4 kilometer bedragen, 400 meter korter dan voorheen. We bereiden ook op andere punten maatregelen voor om meer vaart en regelmaat in de Optocht te krijgen, bijvoorbeeld de inzet van meer mobiele EHBO-diensten.’

Het thema voor de viering van het Leidens Ontzet houdt dit jaar verband met de gekozen nieuwe opzet van de Grote Optocht: De Wereld Op z’n Kop. ‘We gaan dit jaar, kortom, alles eens lekker anders doen. We zijn tegendraads, keren de boel binnenstebuiten en draaien de zaken volledig om. De komende weken zullen we tijdens verschillende Leidse evenementen zowel het thema als het programma van de viering 2015 nader toelichten.’ De Optocht trekt na de start om 13.00 uur achtereenvolgens langs Witte Singel, Noordeinde, Breestraat, Korevaarstraat, Levendaal, Plantagelaan, Hoge Rijndijk.

Bron: www.dichtbij.nl

Attracties Kermis Leiden 02 t/m 03 oktober 2015 Klik hier

Kermis Purmerend vanaf 8 mei

2 mei 2015

Kermis Purmerend vanaf 8 mei

1 mei 2015

Purmerend – Op vrijdag 8 mei opent locoburgemeester Roald Helm om 14.00 uur de kermis. Van 8 tot en met 17 mei staat de kermis in het centrum op de volgende locaties: Koemarkt, Kalversteeg, Plantsoenstraat, Looiersplein, Achterdijk, Doeletuin en Gedempte Where.

De kermis in Purmerend is één van de grootste kermissen van de regio. Op de kermis staan ruim 50 attracties, met voor iedere doelgroep voldoende aanbod. Zo zijn er primeurs te vinden zoals de Jumbo Carrousel, maar ook attracties die nieuw zijn voor Purmerend of lange tijd niet in Purmerend hebben gestaan. Dat geldt voor de Rock It, Haunted Castle, Fun Circus, Reuzenrad, Happy Spider, Break Dance en Fun House.

Voor elk wat wils
Ook de behendigheidsspelen zijn voldoende vertegenwoordigd met Rollo, Euroball, Derby en de vertrouwde Schietsalon, Jackpot of Eendjesvangen. In de categorie consumptiezaken zijn naast de vertrouwde Oliebollen, Suikerspin en Poffertjes ook Sweet Chocolate van de partij. Voor de kleintjes is voldoende vermaak te vinden zoals Reis door Toverland, Mega Slide, Bugs and Bees, Kinder Octopussy en Waterballen. Dit jaar staat er ook een oude nostalgische rupsbaan, de Butterfly. Kortom, er is voldoende keuze voor iedereen.

Omleiding
Van 5 tot en met 18 mei is de Gedempte Where afgesloten. Er is een omleiding via de Burgemeester Kooimanweg en de Hoornselaan. De Nieuwstraat is op dinsdag 12 mei van 00.00 uur tot 16.00 uur afgesloten vanaf de Nieuwegracht (in verband met de markt).

Programma
• vrijdag 8 en 15 mei: vuurwerk
• zondag 10 en 17 mei: straattheater
• maandag 11 mei mindervalide dag (gehandicapten die aangemeld zijn, mogen dan gratis in de attracties)
• woensdag 13 mei: kortingsdag met schminken voor de kleintjes
• donderdag 14 mei: bezoek van ex-profvoetballer Andy van der Meijde

Openingstijden
Elk huisadres ontvangt de kermiskrant met kortingsbonnen in de brievenbus. De openingstijden van de kermis zijn:

• vrijdag 8 mei: 14.00 – 01.00 uur
• zaterdag 9 mei: 13.00 – 01.00 uur
• zondag 10 mei: 13.00 – 23.00 uur
• maandag 11 mei: 13.00 – 23.00 uur
• dinsdag 12 mei: 14.00 – 23.00 uur
• woensdag 13 mei: 14.00 – 23.00 uur
• donderdag 14 mei: 13.00 – 24.00 uur
• vrijdag 15 mei: 14.00 – 01.00 uur
• zaterdag 16 mei: 13.00 – 01.00 uur
• zondag 17 mei: 13.00 – 22.00 uur

Bron: Gemeente Purmerend (01-05-2015)

Attracties Kermis Purmerend 08 t/m 17 mei 2015 Klik hier

Kermis Purmerend 2015 vanaf 8 mei

17 januari 2015

Kermis Purmerend 2015 vanaf 8 mei

16 januari 2015

Purmerend – De attracties voor de voorjaarskermis zijn bekend. De jaarlijkse kermis is dit jaar van vrijdag 8 tot en met zondag 17 mei. De inschrijving en toewijzing van kermisattracties voor deze kermis vond onlangs plaats. De editie van 2015 belooft weer een mooie kermis te worden met spectaculaire attracties. De kermis staat in het centrum, op de volgende locaties: Koemarkt, Kalversteeg, Plantsoenstraat, Looiersplein, Achterdijk, Doeletuin en Gedempte Where.

Op de kermis staan ruim 50 attracties, met voor iedere doelgroep voldoende aanbod. Zo zijn er primeurs te vinden zoals de Jumbo Carrousel, maar ook attracties die nieuw zijn voor Purmerend of lange tijd niet in Purmerend hebben gestaan. Dat geldt voor de Rock It, Haunted Castle, Fun Circus, Reuzenrad, Happy Spider, Break Dance en Fun House.

Voor elk wat wils
Ook de behendigheidsspelen zijn voldoende vertegenwoordigd met Rollo, Euroball, Derby en de vertrouwde Schietsalon, Jackpot of Eendjesvangen. In de categorie consumptiezaken is, naast de vertrouwde Oliebollen, Suikerspin en Poffertjes, Sweet Chocolate van de partij. Voor de kleintjes is voldoende vermaak zoals Reis door Toverland, Mega Slide, Bugs and Bees, Kinder Octopussy en Waterballen. Dit jaar staat er ook een oude nostalgische rupsbaan, de Butterfly. Kortom, er is voldoende keuze dit jaar.

De aankomende periode voert de gemeente overleg met de veiligheidspartners, Stichting Koemarkt en Vereniging Purmerendse Centrum Ondernemers. Dit om van de kermis weer een geslaagd evenement te maken. De kermis in Purmerend is een van de grootste in de regio.

Bron: Gemeente Purmerend

Attracties Kermis Purmerend 8 t/m 17 mei 2015 Klik hier

Fotoboek Jac Weerts: Van de reis- De kermis, het circus en de mensen

1 december 2014

Fotoboek Jac Weerts: Van de reis- De kermis, het circus en de mensen
7 maart 2015: vernissage van het fotoboek

De toekomst van het cultureel erfgoed gaat hem aan het hart. Dát drijft fotograaf Jac Weerts tot het maken van het fotoboek ‘van de reis’ over de mensen van de kermis en het circus. Een zestal schrijvers (waaronder Arnon Grunberg en Vera Mulder) leveren met hun verhaal een bijdrage aan de tot stand koming van deze unieke uitgave. Er zijn reeds foto’s over de mensen van de reis gepubliceerd in “De Correspondent” bij de verhalen van Vera Mulder.

Het boek (208 bladzijden, full colour, gebonden, hard-cover) biedt een kijk in het leven van de bijzondere wereld van kermis en circus. Tien schrijvers (waaronder Arnon Grunberg, Vera Mulder en Jet Bakels) leveren met hun verhaal een bijdrage aan de tot standkoming van deze unieke uitgave.

Uitgeverij Thoth (gevestigd in Bussum) is gespecialiseerd in het uitgeven van toonaangevende boeken op het gebied van kunst, geschiedenis, fotografie, design, architectuur en stedenbouw.

Voorintekenprijs € 34,90 (exclusief € 4,95 verzendkosten). U kunt als volgt bestellen:
– vul het “Stuur e-mail” formulier (op deze pagina) volledig in
– noteer in het vak “Bericht” het aantal boeken + uw volledige adres
– druk op de knop “verzenden”.

Bron & meer informatie: www.jacweerts.nl (01-12-2014)

Voorinschrijving fotoboek ‘van de reis’

26 juni 2014

Voorinschrijving fotoboek ‘van de reis’

De toekomst van het cultureel erfgoed gaat hem aan het hart. Dát drijft fotograaf Jac Weerts tot het maken van het fotoboek ‘van de reis’ over de mensen van de kermis en het circus. Een zestal schrijvers (waaronder Arnon Grunberg en Vera Mulder) leveren met hun verhaal een bijdrage aan de tot stand koming van deze unieke uitgave. Er zijn reeds foto’s over de mensen van de reis gepubliceerd in “De Correspondent” bij de verhalen van Vera Mulder.

Om de uitgifte van 1000 exemplaren van het boek (200 pagina’s, full colour, gebonden, hard cover) in het voorjaar van 2015 te kunnen realiseren, worden liefhebbers via deze crowdfunding actie uitgenodigd voor € 30 een voucher te kopen.Bij uitgifte krijgt u een gesigneerd exemplaar van het boek ‘van de reis’ met een schitterende kleurenprint (16×24 cm) uit dit project.

Zo bestelt u de voucher:
– vul het ‘Stuur e-mail’ formulier (op deze pagina) volledig in
– noteer bij ‘Bericht’ het aantal vouchers + het adres waar het boek en print naar toe gestuurd kunnen worden
– druk op de knop ‘verzenden’.

De rekening wordt pas verstuurd als het aantal verkochte vouchers per 1 oktober a.s. uitgifte rechtvaardigt. Via deze website kunt u de ontwikkelingen blijven volgen. Het boek gaat in de winkel € 35 kosten.

De meter staat op 25 juni 2014 op 12% van het benodigde bedrag.
Breng met uw deelname de kijk achter de schermen van kunst, vermaak en illusie dichterbij.

Gelezen via: Kermisclub.nl (“winningshot” 26/06/2014 00:56)

Bron & meer informatie: www.jacweerts.nl (26-06-2014)

Bestel hier Fotoboek ‘van de reis’ >>>

www.jacweerts.nl

Update & meer informatie: Fotoboek Jac Weerts: Van de reis- De kermis, het circus en de mensen (01-12-2014)

Kermis Tilburg: Inschrijving voor Blauwe Zondag geopend

27 mei 2014

Kermis Tilburg: Inschrijving voor Blauwe Zondag geopend

Tilburg, 2014-05-27 – Vanaf vandaag is het weer mogelijk om voor mensen met een autisme spectrum stoornis en hun naasten zich in te schrijven voor Blauwe Zondag 2014. Blauwe Zondag vindt dit jaar plaats op 20 juli 2014. Deelname aan Blauwe Zondag is gratis, je betaalt zelf de toegang tot de attracties. Dit jaar hebben we gekozen om mensen te laten kiezen voor twee opties: • Blauwe Zondag verzamelpunt Centraal Station Tilburg. Deze plaats is handig als je met het openbaar vervoer of auto (volg dan Parkeergarage Knegtel ) • Blauwe Zondag Verzamelpunt Piusplein Tilburg. Deze plaats is handig als je zelf de weg weet te vinden naar het Piusplein.

Blauwe Zondag
Blauwe Zondag is een gezellig dagje uit, op de Tilburgse Kermis, voor mensen met een vorm van Autisme en andere personen die het lastig vinden om naar een kermis met heel veel prikkels te gaan. Komend jaar willen we proberen een zo’n groot mogelijke prikkel verminderende kermis aan te bieden. Door middel van minder gebruik van flitslicht en minder harde muziek en door middel van het draaien van Kermis FM muziek. En eigen acties rondom dit thema door de exploitanten. Meer informatie kunt u vinden op www.blauwezondagtilburg.nl.

Blauwe Zondag wordt mede mogelijk gemaakt door: De Tilburgse Kermis, Kermis FM , Autilook.nl, Zorgbelang Noord-Brabant, NVA Nederland, NVA Noord-Brabant, NobodyElse.

Bron: Nieuwsbank.nl (27-05-2014)

www.autilook.nl

Enschede Solidair wil maximale ritprijzen kermis

4 mei 2012

Enschede Solidair wil maximale ritprijzen kermis

vrijdag 04 mei 2012 | 07:35

ENSCHEDE – Enschede Solidair komt met het voorstel om een maximumritprijs vast te stellen voor de kermissen in het Volkspark. Een eventueel tekort op het onderhoud van het park moet de gemeente maar betalen.

Raadslid Wim van der Noordt klaagde onlangs over de hoge prijzen tijdens de Paaskermis. Dat leidde tot een reactie van kermisbranche organisatie Bovak. Voorzitter Vermolen wees het raadslid van Enschede Solidair erop dat het onderhoud van het Volkspark wordt betaald uit de pachtopbrengsten van de twee kermissen die daar worden gehouden. Van der Noordt moest daarom maar een motie indienen bij de gemeenteraad om het onderhoud uit de algemene gemeentelijke middelen te betalen. Daarna kan worden gepraat over de hoogte van de ritprijzen.

Van der Noordt heeft Vermolen nu laten weten dat het inderdaad ‘te gek voor woorden is’ dat de kermisexploitanten het parkonderhoud moeten betalen. Maar tot het door de Bovak-voorzitter voorgestelde raadsvoorstel gaat het niet komen. ‘Ik wil de situatie proberen om te draaien’, schrijft hij in een antwoord. ‘Als gemeente stellen we bij de inschrijving voor de kermissen een maximale ritprijs (bijvoorbeeld) een euro vast en op basis daarvan kunnen de exploitanten inschrijven.’ Het raadslid, dat zegt te werken aan een motie, denkt dat de opbrengst van de kermis dan ongeveer gelijk zal blijven. Hij baseert zich daarbij op het succes van de ‘piekendag’. Een eventueel tekort voor de gemeente, door lagere pachtprijzen, zou Enschede moeten betalen uit de begroting voor groenonderhoud.

Bron: De Twentsche Courant Tubantia

Geen najaarskermis in Delft

19 april 2012

Geen najaarskermis in Delft

19-04-2012

Delft krijgt dit jaar geen najaarskermis. Onder kermisexploitanten bestaat onvoldoende belangstelling voor een najaarskermis op het evenemententerrein bij Lijm & Cultuur. Het college heeft daarom besloten de kermis volgend jaar weer als vanouds op de Markt te houden.

Het College van Delft heeft vorig jaar besloten om de najaarskermis van de Markt naar het evenemententerrein bij Lijm & Cultuur te verplaatsen. Uit de inschrijving voor de kermis op dit evenemententerrein blijkt dat zowel het aantal attracties als de variatie onvoldoende is om een volwaardige en aantrekkelijke kermis te kunnen organiseren. De conclusie is tevens dat er onder de kermisexploitanten blijkbaar onvoldoende belangstelling bestaat voor een kermis als deze niet op de Markt plaatsvindt.

Het college heeft daarom besloten de kermis met ingang van volgend jaar weer jaarlijks op de Markt te houden. Het college wil de kermis voor de stad behouden omdat deze een grote doelgroep aanspreekt. Het is niet mogelijk om dit jaar alsnog een kermis op de Markt te laten plaatsvinden. Dit heeft te maken met reeds gemaakte afspraken voor het afsluiten van huwelijken in het stadhuis en het houden van de weekmarkt.

Bron: www.infothuis.tv